ברוכים השבים למרכז התמיכה

כדי לייעל את בקשות התמיכה ולשרת אותך טוב יותר, אנו משתמשים במערכת כרטיסי תמיכה. לכל בקשת תמיכה מוקצה מספר כרטיס ייחודי שבו באפשרותך להשתמש כדי לעקוב אחר ההתקדמות והתגובות באופן מקוון. להתייחסות שלכם אנו מספקים ארכיונים מלאים והיסטוריה של כל בקשות התמיכה שלכם. כתובת דוא"ל חוקית נדרשת להגשת כרטיס.